Rewolucja Kas Fiskalnych

Rewolucja Kas Fiskalnych
Od stycznia 2018 r. "dwurolkowe" kasy fiskalne z kopią papierową, będą stopniowo wypierane przez kasy on-line. W branżach szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe kasy fiskalne będą obligatoryjne. W punktach podajemy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie ustawy przez Ministra Finansów. - Wprowadzone zostaje...

Alkohol w kosztach podatkowych

Alkohol w kosztach podatkowych
NSA w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 roku (sygn. akt. II FSK 483/13) podjął stanowisko, iż przedsiębiorcy negocjujący umowy na spotkaniach w restauracjach, mogą wydatki poniesione podczas tych spotkań zaliczyć do kosztów uzyskania przechodów pomniejszających podatek dochodowy. Dotyczy to również wydatków ponoszonych na alkohole. ...

Spółki wykreślane z KRS

Spółki wykreślane z KRS
Od tego roku, spółkom, które zaniedbują swoje obowiązki związane z aktualizowaniem danych w KRS, oraz zgłaszaniem sprawozdań finansowych, grodzi urzędowe skierowanie spółki do likwidacji. Spółki, które do tej pory nie przerejestrowały się z rejestrów sądowych do KRS, mają czas na dokonanie tych zmian do końca 2015 roku. W...

Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.

Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.
Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie VAT w kwietniu 2014 roku budziły wiele kontrowersji i niejasności co do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych, odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych, wykorzystywanych również do celów prywatnych. Biorąc pod uwagę faktyczne działania przedsiębiorców, ustawodawca wprowadzi...

Niższa składka ubezpieczenia wypadkowego

Niższa składka ubezpieczenia wypadkowego
Z dniem 01-04-2015 zmianie ulega wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy, którzy do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają nie więcej niż 9 osób, od kwietnia będą płacić składkę wypadkową w wysokości 1,80% podstawy jej wymiaru. Jak to wygląda w przeliczeniu na złotówki? Zatrudniając pracownika na...