Ulga na dzieci - Nowe zasady

Ulga na dzieci - Nowe zasady
Od 1 stycznia 2015 weszły w życie korzystniejsze metody rozliczania ulgi na dzieci. Istotne znaczenie ma fakt, iż z ulgi tej można skorzystać już przy rozliczeniu rocznym za 2014 rok. Z w/w ulgi mogą korzystać rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców rozlicza się na zasadach ogólnych. Zmianą jest również wzrost kwoty ulgi na trzecie...

Kasa fiskalna 2015

Kasa fiskalna 2015
Rok 2015 jest rokiem przełomowym jeśli chodzi o wymóg posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Już od pierwszego marca tego roku obowiązek posiadania i używania kasy fiskalnej mają wszyscy: lekarze, dentyści, adwokaci, doradcy podatkowi, zakłady gastronomiczne, fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi a także wulkanizator...

Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych

Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych
Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych Od stycznia 2015 roku został wprowadzony obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na to czy posiadają i...