Alkohol w kosztach podatkowych

Alkohol w kosztach podatkowych

NSA w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 roku (sygn. akt. II FSK 483/13) podjął stanowisko, iż przedsiębiorcy negocjujący umowy na spotkaniach w restauracjach, mogą wydatki poniesione podczas tych spotkań zaliczyć do kosztów uzyskania przechodów pomniejszających podatek dochodowy. Dotyczy to również wydatków ponoszonych na alkohole.

Do tej pory zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne stały na stanowisku, iż wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne, a w szczególności na alkohol,  nie są konieczne do zawierania umów czy transakcji handlowych lub negocjowania ich warunków.

Jednak pomimo wyroków na korzyść przedsiębiorców, powinni oni zachować szczególną ostrożność, podczas zaliczania tych kosztów w koszty podatkowe. Warunkiem koniecznym by te wydatki zaliczyć do kosztów, będzie przygotowanie szczegółowego sprawozdania, w którym będzie potwierdzony cel spotkania. Należy pamiętać, iż fiskus ma prawo badać czy wydatki te nie zostały spożytkowane celem kreowania dobrego wizerunku firmy, wówczas koszty byłyby traktowane jako reprezentacja, a co za tym idzie wyłączone z kosztów podatkowych.

wróć