Kasa fiskalna 2015

Kasa fiskalna 2015

Rok 2015 jest rokiem przełomowym jeśli chodzi o wymóg posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Już od pierwszego marca tego roku obowiązek posiadania i używania kasy fiskalnej mają wszyscy: lekarze, dentyści, adwokaci, doradcy podatkowi, zakłady gastronomiczne, fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi  a także wulkanizatorzy.

Ministerstwo finansów przygotowało katalog usług i rzeczy, które niezależnie od obrotów muszą być sprzedawane za pośrednictwem kasy fiskalnej. Do katalogu tego należą m.in. sprzedaż perfum i wód toaletowych, zapisanych i czystych nośników danych, paliw i olejów napędowych.

Ulga na zakup kasy

Przy zakupie po raz pierwszy kasy fiskalnej mamy możliwość skorzystania z refundacji, pokrywającej częściowo dość znaczny wydatek. Ustawodawca przewidział, iż podatnik, który rozpoczyna sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej może starać się o zwrot 90% poniesionego wydatku, jednak nie więcej niż 700,00 zł.

Aby móc skorzystać z ulgi należy najpóźniej dzień przed rozpoczęciem ewidencjonowania za pomocą kasy, poinformować Urząd Skarbowy właściwy dla podatnika o tym ile sztuk kas fiskalnych zamierza kupić i gdzie zostaną one zlokalizowane.  Następnie po dokonaniu fiskalizacji w terminie 7 dni, należy złożyć szczegółowe informację dotyczące zakupionych kas fiskalnych, oraz o serwisie, który będzie odpowiedzialny za przeglądy kasy.

Bezwzględnie należy posiadać  dokument zakupu i potwierdzenie zapłaty w całości za zakupione kasy, ponieważ tylko te dokumenty dają podstawę do ubiegania się o zwrot.

Ulgę możemy zastosować najwcześniej w miesiącu, w którym rozpoczęliśmy ewidencję na zakupionej kasie. O zwrot części poniesionych wydatków mogą starać się zarówno podatnicy będący VAT-owcami, jak i podatnicy zwolnieni z obowiązku VAT.

W przypadku tych pierwszych odliczenia należy dokonać na deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęliśmy ewidencjonowanie, zakłada się że wartość odliczenia nie może przekroczyć różnicy pomiędzy podatkiem VAT należnym , a podatkiem VAT naliczonym. W sytuacji jednak, gdy mamy nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym możemy starać się o zwrot przysługującej ulgi w części 25% jeśli rozliczny się miesięcznie lub 50% jeśli rozliczamy się kwartalnie.

Natomiast w przypadku podatników nie będących VAT-owcami, po rozpoczęciu ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej należy złożyć wniosek o zwrot ulgi na rachunek bankowy. Urząd Skarbowy po spełnieniu przez podatnika wszystkich warunków, powinien należną kwotę przelać w ciągu 25 dni.

wróć