Rewolucja Kas Fiskalnych

Rewolucja Kas Fiskalnych

Od stycznia 2018 r. "dwurolkowe" kasy fiskalne z kopią papierową, będą stopniowo wypierane przez kasy on-line. W branżach szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe kasy fiskalne będą obligatoryjne. W punktach podajemy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie ustawy przez Ministra Finansów.

- Wprowadzone zostaje Centralne Repozytorium Kas, którego administratorem będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

- Wprowadzenie nowych kas fiskalnych on-line będą mieć na celu przesyłanie danych do ww. CRK w sposób ciągły i zautomatyzowany. Zatem konieczne będzie zapewnienie  podłączenia internetowego do kasy fiskalnej.

 - Od nowego roku, kasy fiskalne z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (wymiana pamięci będzie możliwa tylko i wyłącznie w przypadku jej uszkodzenia)

- Homologacje dla obecnych kas fiskalnych z zapisem elektronicznym będą ważne do końca 2022 roku.

- Homologacje dla kas z kopią w wersji papierowej będą ważne do końca 2018 roku.

- Faktury VAT do paragonów, zgodnie z założeniem projektu ustawy będzie można wystawiać tylko do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy.

- Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy on-line przysługiwać ma nowe odliczenie od podatku w wysokości 90%, nie więcej niż 1000,00 zł, ceny zakupu kasy.

- W projekcie zostały również określone grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymieniać kasy na nowe on-linowe:

·       Do 31 grudnia 2018 roku na obecnych kasach fiskalnych będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

·       Do 30 czerwca 2019 roku kasy online muszą zakupić podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.

·       Od 01 stycznia 2020 roku na kasy online muszą przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkoterminowego zakwaterowania oraz usługi fitness.

wróć