Ulga na dzieci - Nowe zasady

Ulga na dzieci - Nowe zasady

Od 1 stycznia 2015 weszły w życie korzystniejsze metody rozliczania ulgi na dzieci. Istotne znaczenie ma fakt, iż z ulgi tej można skorzystać już przy rozliczeniu rocznym za 2014 rok.

Z w/w ulgi mogą korzystać rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców rozlicza się na zasadach ogólnych. Zmianą jest również wzrost kwoty ulgi na trzecie  i kolejne dziecko aż o 20%. Szacunkowo podaje się, że zmiany te będą dotyczyć ponad milion polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.

Nowe zasady rozliczania ulgi na dzieci mają na celu poprawić sytuację tych podatników, dla których pełne wykorzystanie ulgi dotąd było niemożliwe, ze względu na podatek niższy niż maksymalny poziom ulgi.

Obecnie, budżet państwa będzie dopłacał tym rodzinom, zwracając im część niewykorzystanej ulgi.  Jednak by, sama ulga nie stała się zapomogą zniechęcającą do pracy, zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zatem aby otrzymać ulgę na dzieci przynajmniej jeden z rodziców musi świadczyć opodatkowaną i oskładkowaną pracę.

Obecne zmiany są kontynuacją polityki prorodzinnej prowadzonej przez rząd od 2013 roku, kiedy to została podwyższona ulga na trzecie dziecko o 50%, a na czwarte i każde kolejne o 100%. Stąd w 2015 roku mamy możliwość zastosowania ulgi na pierwsze i drugie dziecko w wysokości: 1112,04zł na każde z nich, na trzecie dziecko w wysokości: 2000,04zł, a na każde kolejne 2700,00zł.

Źródło:  Ministerstwo Finansów (mf.gov.pl)

wróć