Nowe obowiązki BHP od 17 listopada 2023

 

Mamy 6 miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory do nowych minimalnych wymogów BHP

Opublikowane rozporządzenie MRiPS w sprawie BHP (Dz.U. 2023, poz. 2367) określa minimalne wymagania jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik (w tym stażysta).

  • Jeśli pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego i używa go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć takie stanowisko w dodatkowy monitor ekranowy lub podstawkę, oraz dodatkową klawiaturę i myszkę,
  • Na życzenie pracownika, pracodawca zobowiązany jest wyposażyć takie stanowisko w podnóżek,
  • Przepisu nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia tym pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych jeśli wynik badań okulistycznych wykonanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaże taką potrzebę,