Odroczenie terminów e-doręczeń

W dniu wczorajszym (22-11-2023) Minister Cyfryzacji po konsultacjach z przedstawicielami podmiotów zobowiązanych i na ich prośbę podjął decyzję o przesunięciu...

Czytaj dalej

Obowiązkowe e-doręczenia

E-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy...

Czytaj dalej