Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych

Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych
Obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych Od stycznia 2015 roku został wprowadzony obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od członków rad nadzorczych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na t...

Kasa fiskalna 2015

Kasa fiskalna 2015
Rok 2015 jest rokiem przełomowym jeśli chodzi o wymóg posiadania kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Już od pierwszego marca tego roku obowiązek posiadania i używania kasy fiskalnej mają wszyscy: lekarze, dentyści, adwokaci, doradcy podatkowi, zakłady gastronomiczne, fryzjerzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi a także...

Ulga na dzieci - Nowe zasady

Ulga na dzieci - Nowe zasady
Od 1 stycznia 2015 weszły w życie korzystniejsze metody rozliczania ulgi na dzieci. Istotne znaczenie ma fakt, iż z ulgi tej można skorzystać już przy rozliczeniu rocznym za 2014 rok. Z w/w ulgi mogą korzystać rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców rozlicza się na zasadach ogólnych. Zmianą jest również wzrost kwoty ul...

Niższa składka ubezpieczenia wypadkowego

Niższa składka ubezpieczenia wypadkowego
Z dniem 01-04-2015 zmianie ulega wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe. Płatnicy, którzy do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszają nie więcej niż 9 osób, od kwietnia będą płacić składkę wypadkową w wysokości 1,80% podstawy jej wymiaru. Jak to wygląda w przeliczeniu na złotówki? Zatrudniając pracownika na...

Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.

Samochód używany zarówno do działalności jak i do celów prywatnych a koszty amortyzacji.
Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie VAT w kwietniu 2014 roku budziły wiele kontrowersji i niejasności co do możliwości ujęcia w kosztach podatkowych, odpisów amortyzacyjnych samochodów osobowych, wykorzystywanych również do celów prywatnych. Biorąc pod uwagę faktyczne działania przedsiębiorców, ustawodawca wprowadził...

Spółki wykreślane z KRS

Spółki wykreślane z KRS
Od tego roku, spółkom, które zaniedbują swoje obowiązki związane z aktualizowaniem danych w KRS, oraz zgłaszaniem sprawozdań finansowych, grodzi urzędowe skierowanie spółki do likwidacji. Spółki, które do tej pory nie przerejestrowały się z rejestrów sądowych do KRS, mają czas na dokonanie tych zmian do końca 2015 roku. W...

Alkohol w kosztach podatkowych

Alkohol w kosztach podatkowych
NSA w wyroku z dnia 2 kwietnia 2015 roku (sygn. akt. II FSK 483/13) podjął stanowisko, iż przedsiębiorcy negocjujący umowy na spotkaniach w restauracjach, mogą wydatki poniesione podczas tych spotkań zaliczyć do kosztów uzyskania przechodów pomniejszających podatek dochodowy. Dotyczy to również wydatków ponoszonych na alkohole. ...

Rewolucja Kas Fiskalnych

Rewolucja Kas Fiskalnych
Od stycznia 2018 r. "dwurolkowe" kasy fiskalne z kopią papierową, będą stopniowo wypierane przez kasy on-line. W branżach szczególnie narażonych na nadużycia podatkowe kasy fiskalne będą obligatoryjne. W punktach podajemy najważniejsze zmiany wprowadzone w projekcie ustawy przez Ministra Finansów. - Wprowadzone zostaje C...