Nowe terminy e-doręczeń

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

Dla podmiotów niepublicznych:

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

– adwokat

– radca prawny

– doradca podatkowy

– doradca restrukturyzacyjny

– rzecznik patentowy

– notariusz

od 30.12.2023 – termin określony w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji z dnia 22 listopada 2023 roku

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS od 30 grudnia 2023 (art. 9 ust.1 pkt.1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt. 5 ustawy)

od 30.12.2023

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 30 grudnia 2023 (art. 151 ust.1)

od 30.03.2024

Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 roku (art. 152 ust.1 ustawy)

Od 01.01.2024

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia  2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust.2 ustawy)

Od 01.01.2024

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 stycznia  2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust.3 ustawy)

Od 01.10.2026