Nowy podatek od plastiku

Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce będzie obowiązywać nowy podatek za jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych. Nowa opłata to kolejny krok w kierunku ochrony środowiska. Ma ona zachęcić konsumentów do korzystania z produktów wielokrotnego użytku i zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych.

 

Nowe obowiązki:

  • Przedsiębiorcy co roku będą zobligowani do osiągnięcia minimalnego poziomu zebranych odpadów z tworzyw sztucznych do celów recyklingu. Bark wywiązania się z tego obowiązku będzie skutkował naliczeniem opłaty produktowej, której wysokość stanowi iloczyn stawki opłaty produktowej opublikowanej we wspomnianym poniżej rozporządzeniu.
  • Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek informować konsumentów o szkodliwym wpływie niezgodnego postępowania z odpadami wykonanymi z tworzyw sztucznych.
  • Zniknąć z obrotu mają jednorazowe sztućce, talerze, słomki oraz pojemniki i kubki z polistyrenu ekspandowanego.
  • Obowiązek zapewnienia konsumentów opakowań alternatywnych

 

Wysokości podatku:

  • 0,20 zł za kubki plastikowe
  • 0,25 zł za pojemniki na żywność

Opłaty pobierane mają być od konsumentów, a później przekazywane do budżetu państwa, jak w przypadku już znanych opłat za reklamówki jednorazowe.

 

Za złamanie zakazu używania towarów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych, jak: słomki, sztućce, patyczki higieniczne, talerze, czy pojemniki na żywność ma grozić kara pieniężna w wysokości od 500 zł do nawet 500 tys. zł. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględniony zostanie stopień szkodliwości naruszenia, rodzaj, zakres oraz okres trwania naruszenia.

 

 

*Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórych odpadów oraz o opłacie produktowej

*Dyrektywa Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w związku z zmniejszeniem wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

*Trzy rozporządzenia, które zostały opublikowane 11 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw:

1)  w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2686)

2)   w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2686)

3)   w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (rozporządzenie z 9.12.2023 r., poz. 2683).