Obowiązkowe e-doręczenia

E-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznie, ze skutkiem równoważnym z listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Firmy mają obowiązek założyć skrzynki dla e-doręczeń i posługiwać się tą usługą obowiązkowo – niektóre już od 10 grudnia 2023 r.

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS.

Terminy od których obowiązywało będzie e-doręczenie:

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

– adwokat

– radca prawny

– doradca podatkowy

– doradca restrukturyzacyjny

– rzecznik patentowy

– notariusz

od 10.12.2023 – termin określony w komunikacie Ministrertwa Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 roku

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS od 10 grudnia 2023 (art. 9 ust.1 pkt.1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt. 5 usatwy)

od 10.12.2023

Podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 (art. 151 ust.1)

od 10.03.2024

Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 roku (art. 152 ust.1 ustawy)

Od 01.01.2024

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG do 31 stycznia  2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust.2 ustawy)

Od 01.01.2024

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 stycznia  2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku (art. 152 ust.3 ustawy)

Od 01.10.2026