Odroczenie terminów e-doręczeń

W dniu wczorajszym (22-11-2023) Minister Cyfryzacji po konsultacjach z przedstawicielami podmiotów zobowiązanych i na ich prośbę podjął decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązkowego korzystania z doręczeń elektronicznych z 10 grudnia na 30 grudnia 2023 roku. (Dokładne terminy i podmioty zobowiązane zostały wymienione w blogu „obowiązkowe e-doręczenia”)

Przesunięcie tego terminu nastąpi na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji publikowanego w Dzienniku Ustaw.

Ministerstwo Cyfryzacji ma przedłożyć również projekt ustawy do Rady Ministrów uwzględniający zmianę maksymalnego terminu wdrożenia e-doręczeń z 01.01.2024 na 01.01.2025 roku.