Polityka prywatności Nelt Sp. z o.o

Na niniejszą Politykę prywatności Nelt Sp. z o.o składają się:
I.  Polityka ochrony danych osobowych
II.  Polityka plików cookie
 

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 listopada 2023 r. i może podlegać zmianom. Zmiany będą publikowane na niniejszej stronie internetowej wraz ze wskazaniem daty, od której obowiązuje aktualizacja.

I.  Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

Polityka ochrony danych osobowych zawiera informacje na temat zasad przetwarzania przez Nelt Sp. z o.o danych osobowych następujących kategorii osób:
  1. Kontrahentów Nelt Sp. z o.o oraz ich pracowników i współpracowników.
  2. Osób kontaktujących z Nelt Sp. z o.o ( formularz, Facebook, kontakt telefoniczny) i zapisanych do newslettera.

 

 II.  Polityka plików cookies