Remanent na koniec roku

Remanent czyli spis z natury wykonuje się na ostatni dzień roboczy danego roku obrotowego.

 

1. Kto jest zwolniony ze sporządzenia remanentu?

Podatnicy rozliczający się za pomocą karty podatkowej lub podatkiem od przychodów ewidencjonowanych – potocznie nazywanym ryczałtem, pod warunkiem, iż w kolejnym roku będą kontynuować tę formę opodatkowania. Jeśli w planach mają zmianę formy opodatkowania,  sporządzenie remanentu staje się obowiązkowe.

 

2. Co obejmuje remanent?

– towary handlowe

– materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze

– półwyroby

– produkcję w toku

– wyroby gotowe

– braki i odpady

 

3. Wycena spisu z natury

Wycenę remanentu należy przeprowadzić w terminie do 14 dni od sporządzenia spisu z natury. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia KPiR wyceny dokonuje się:

– towary i materiały wg ceny zakupu lub nabycia

– półwyroby, wyroby gotowe, produkcję w toku – wg kosztu wytworzenia

– braki i odpady – wg wartości oszacowanej z uwzględnieniem ich przydatności

 

4. Czy remanent zerowy też trzeba sporządzić?

TAK stanowi ono oświadczenie przedsiębiorcy, że na ostatni dzień roku obrotowego nie posiadał na stanie towarów, materiałów i innych produktów objętych spisem z natury.

 

5. Remanent a składka zdrowotna

Od 2023 roku dla obliczenia podstawy składki zdrowotnej bierze się pod uwagę zarówno ujemne jak i dodatnie różnice remanentowe.